зміст природних меж позитивного права

ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРИРОДНІХ МЕЖ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА

У статті досліджується поняття та зміст природніх меж позитивного права. Наголошується, що суспільство користується природними нормами, які створені еволюційно. Держава в нормотворенні може врахувати їх або ні, хоча вони є атрибутами позитивного права, визначають верхні і нижні межі буття і дії. Неврахування суспільно-правових норм у законотворенні призводить до руйнації природних меж позитивного права, нівелювання ціннісних властивостей права, яке формує держава.