права людини і громадянина; особисті права людини; класифікація прав людини; свобода людини; гідність людини; правова цінність; держава; громадянське суспільство

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ «ПРАВ ЛЮДИНИ»

У статті визначено два основних підходи щодо з’ясування сутності дефініції прав, а саме: що права людини окреслюються і як поняття, і як певна система принципів, що забезпечують, гарантують умови можливості людського буття, норм й традицій, і як мірило свободи та визначальна компонента правового статусу особи; права людини тлумачяться і як основи конституційного ладу, і як базис громадянського суспільства та основа сучасної цивілізації.