законотворчість

Сучасний стан реалізації державної молодіжної політики в Європейських країнах

Розглянуто досвід Європейського Союзу у розробці та реалізації молодіжної політики. Проаналізовано ключові моменти основних нормативно-правових актів, що регламентують політику стосовно молодих людей в Україні у процесі європейської інтеграції. Особливу увагу приділено сучасному стану головних напрямів, механізмів і завдань молодіжної політики Європейського Союзу.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ: ФІЛОСОФСЬКО-СОЦІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

У статті проаналізовано поняття правотворчості як складної сукупності різноманітних елементів (реалізації державної волі і правової норми; санкціонування державою норм поведінки людей; безпосереднє формування нових норм компетентними правотворчими органами). Зазначається, що cучасне розуміння правотворчості базується на ідеях тотожності та розмежування права і закону. Ці ідеї можна умовно поділити на три напрямки: природно-правовий, позитивно-правовий, юридико-соціологічний.