Сучасний стан реалізації державної молодіжної політики в Європейських країнах

Authors: 

М. М. Обіход

Розглянуто досвід Європейського Союзу у розробці та реалізації молодіжної політики. Проаналізовано ключові моменти основних нормативно-правових актів, що регламентують політику стосовно молодих людей в Україні у процесі європейської інтеграції. Особливу увагу приділено сучасному стану головних напрямів, механізмів і завдань молодіжної політики Європейського Союзу.

  1. Трансформація державної молодіжної політики в контексті європейської інтеграції України [Текст] : наук.-метод. розроб. / авт. кол. : Є. І. Бородін (кер.), Н. М. Літвінова, Ю. В. Борисова [та ін.]. — К. : НАДУ, 2008. — С. 15.
  2. EU Strategy for Youth — Investing and Empowering 2009 [Elecrtonic resource]. — Access mode : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1472634381175&uri=CEL....
  3. Ibid.
  4. Youth in Action Programme [Elecrtonic resource]. — Access mode : http://ec.europa.eu/youth/success-stories/youth-in-action_en.
  5. Erasmus+ [Elecrtonic resource]. — Access mode : http://ec.europa.eu/ programmes/erasmus-plus.