поновлювані джерела енергії

Зелена енергетика Європейського Союзу: ризики та можливості для України

У статті проаналізовано стан та мотиви розвитку зеленої енергетики Європейського Союзу. З’ясовано рівень та темпи вдосконалення сфери відновлювальної енергетики в Україні. Описано критичні наслідки російської агресії для українського енергетичного сектору. Визначено перспективи та ризики для України, сформовані європейськими трендами та проблемами в сфері енергетики.

STATE AND PROSPECTS OF SOLAR ENERGY DEVELOPMENT

The potential of solar energy in Ukraine is high enough for widespread implementation. The most promising method of obtaining electricity is a method of direct conversion of radiation into electricity using solar panels. The production of electricity using solar panels prevents air pollution compared to the production of electricity by thermal power plants and reduces greenhouse gas emissions.

Критеріальне моделювання процесу резервування нестабільності генерування відновлюваних джерел енергії електрохімічними накопичувачами

В роботі аналізуються методи і способи резервування нестабільності генерування відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в електроенергетичних системах (ЕЕС). Показано, що це можуть бути маневрені потужності, зокрема теплові та гідроелектростанції, накопичувачі електроенергії, водневі технології, біогазові установки. Обгрунтовано, що з різних причин для розбудови і нарощування потужності ВДЕ в енергосистемах найбільш підготовленими для впровадження є електрохімічні накопичувачі та існуючі в ЕЕС високоманеврені потужності.

Економічна ефективність сонячної електростанції в індивідуальному домогосподарстві за різних сценаріїв динаміки «зеленого» тарифу

«Зелений» тариф — спеціальна ціна, за якою купують електричну енергію, вироблену відновлюваними джерелами енергії — гідроелектростанціями, сонячними, вітровими уста- новками. Підприємства і домогосподарства, які виробляють електроенергію за «зеленим» тарифом, продають її на ринок значно дорожче, ніж традиційні виробники теплової або атомної енергетики. У роботі проаналізовано законодавчі та нормативні акти щодо «зеленого» тарифу в Україні та проблеми їх виконання. Зокрема, розглянуто застосування сонячних електричних станцій (СЕС) в індивідуальних домогосподарствах.