Критеріальне моделювання процесу резервування нестабільності генерування відновлюваних джерел енергії електрохімічними накопичувачами

1
Вінницький національний технічний університет
2
Вінницький національний технічний університет
3
Вінницький національний технічний університет

В роботі аналізуються методи і способи резервування нестабільності генерування відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в електроенергетичних системах (ЕЕС). Показано, що це можуть бути маневрені потужності, зокрема теплові та гідроелектростанції, накопичувачі електроенергії, водневі технології, біогазові установки. Обгрунтовано, що з різних причин для розбудови і нарощування потужності ВДЕ в енергосистемах найбільш підготовленими для впровадження є електрохімічні накопичувачі та існуючі в ЕЕС високоманеврені потужності. Для них розроблено математичні моделі на основі теорії подібності і критеріального методу. Надано перевагу такому підходу через те, що він за мінімально доступної вихідної інформації забезпечує можливість порівнювати між собою різні способи резервування нестабільності генерування ВДЕ, оцінювати їх співрозмірність, а також визначити чутливість витрат до потужності способів резервування. Сформовано критеріальні моделі, які дозволяють побудувати залежності витрат на резервування нестабільності генерування ВДЕ від потужності накопичувачів електрохімічного типу, від потужності системного резерву, а також від пропускної здатності ліній електропередачі.  Подібні залежності дають можливість більш обґрунтовано обирати ті чи інші способи резервування у відповідності до характеристик і вимог ЕЕС.

 1. Energy storage systems: prospects for Ukraine. https://getmarket.com.ua/en/news/energy-storage-systems-prospects-for-ukraine
 2. Fuel Cell and Hydrogen Energy Association Hydrogen Fuel and Infrastructure Research & Development Workshop Report
  https://static1.squarespace.com/static/53ab1feee4b0bef0179a1563/t/5d5c24ea694fb700019ca5b1
  /1566319851623/FCHEA+DOE+H2+Workshop+Summary+Report+Final.pdf
   
  Investing in alternative energy: how biogas is earned in Ukraine. https://getmarket.com.ua/ua/news/ investiciyi-v-al-ternativnu-energetiku-yak-v-ukrayini-zaroblyayut-na-biogazi
 3. I. V. Blinov and Y. V. Parus, "Congestion management and minimization of price difference between coupled electricity markets," Technical Electrodynamics, Article vol. 2015, no. 4, pp. 81-88, 2015.
 4. V.A. Venikov, Similarity theory and modeling, 1976. (Russian)
 5. Yu.N.Astakhov and P.D. Lezhnyuk, Application of the criterial method in the electric power industry, p.140. (Russian)
 6. P.D.Lezhnyuk, V.M.Gaidamaka, and S.V. Bevz, Criteria for the program in the tasks of great development. Visnik of the Vinnytsia Polytechnic Institute, no. 2. pp. 20-29, 1996. (Ukrainian).
 7. P. Lezhniuk, V. Komar, O. Rubanenko, and N. Ostra, The sensitivity of the process of optimal decisions making in electrical networks with renewable energy sources, Przeglad Elektrotechniczny, vol 2020, no.10, pp. 32–38. DOI: 10.15199/48.2020.10.05.
 8. Mung Chiang. Geometric Programming for Communication Systems, 2005.  
 9. O.V.Kyrylenko, I.V. Blinov, E.V.Parus, and O.B.Rybina, Methods of ensuring the implementation of ancillary services to improve the reliability of the UES of Ukraine, Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine., vol. 35, p. 7, 2013.