розподіл Гаусса густини

Гравітаційна потенціальна енергія та основні параметри земних і зовнішніх планет

Основною метою цього дослідження (перший етап) став збір відповідного набору фундаментальних астрономо-геодезичних параметрів для їх подальшого використання при визначенні складових розподілів густини для земних та зовнішньої планет Сонячної системи (на інтервалі більше 10 років). Початкові дані були взяті з кількох кроків загального способу дослідження Сонячної системи шляхом ітерацій за допомогою різних космічних апаратів та місій.