Return On Assets

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ЗА ESG СТАНДАРТАМИ В УКРАЇНІ

Мета дослідження – виявлення взаємозв’язку між інтегральним індексом ESG та фінансовими показниками підприємства. Методологічною основою роботи стало емпіричне дослідження вибірки відкритих даних 56 підприємств, які у 2020 р. здійснювали діяльність на території України. Джерело дослідження – звіти щодо рівня прозорості українських підприємств та показники їхньої діяльності, які є у вибірці (отримані з бази даних edata.gov.ua). На підставі панельних даних побудовано регресійну модель залежності між індексом ESG та показником рентабельності активів.

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Однією із важливих проблем фінансового менеджменту на підприємстві є управління оборотними активами. Політика управління оборотним капіталом підприємства спрямована на забезпечення довгострокової виробничої і ефективної фінансової діяльності підприємства, що досягається через пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності та ефективністю роботи. Реалізація такої політики передбачає визначення необхідного рівня оборотних активів та оптимізацію структури джерел їх фінансування.