теорія містобудування.

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МОРФОЛОГІЇ ЯК ЗАГАЛЬНОНАУКОВОГО ВЧЕННЯ І ЇЇ ПОТЕНЦІАЛ У ТЕОРІЇ МІСТОБУДУВАННЯ

Визначено та охарактеризовано основні етапи становлення морфології як наукового вчення. Аналіз літературних джерел показав, що морфологія упродовж свого розвитку впевнено переросла статус важливого розділу в біології, ставши самостійною і пройшовши всі етапи становлення, характерні для будь-якої наукової галузі. Процес становлення пов’язаний з описом досліджуваних об’єктів та розробленням на його основі теорій, спрямованих на виявлення характерних ознак, пояснення властивостей і практичного їхнього застосування.