пентасил

Ізомеризація лінійного гексану на біметалічних цеолітних каталізаторах

Проведено оцінювання активності та селективності в ізомеризації н-гексану біметалічних цеолітних каталізаторів, що окрім паладію містять перехідний метал нікель. Синтезовано біметалічні біфункціональні каталізатори ізомеризації лінійних алканів на основі водневої форми цеоліту MFI. Пористі властивості зразків досліджено методом низькотемпературної адсорбції/десорбції азоту, розміри металічної компоненти – ТЕМ, а каталітичні властивості – у мікроімпульсній ізомеризації н-гексану.