triacetin

ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ РОСЛИННОЇ ТА СИВУШНОЇ ОЛІЙ

Запропоновано способи використання відходів від переробки  рослинної та сивушної олій – розчину гліцерину, амілового та ізоамілового спиртів  з метою одержання на їх основі етерів та естерів, забезпечення  їх комплексної переробки і створення безвідходної технології даних процесів. Розглянуто технологічні аспекти запропонованих способів  з одержанням цінних продуктів, які використовується в багатьох галузях народного господарства – триацетину та етил-ізоамілового етеру.