офшорна юрисдикція

Офшорні юрисдикції як інструмент мінімізації податкового навантаження

У статті досліджено значення офшорних юрисдикцій як інструменту мінімізації податкового навантаження. Проаналізовані основні причини виникнення і розвитку офшорних зон, до яких відносяться відмивання коштів, зменшення податкового тиску, захист та збільшення активів, оптимізація трансакційних витрат, відсутність бюрокра- тії та надмірного регулювання, управління ризиками.