independent pole currents and polar voltages

Диференціальні рівняння нелінійного багатополюсного елемента

Запропоновано метод формування нелінійних диференціальних рівнянь багатополюсного елемента, які пов’язують між собою його незалежні полюсні струми і незалежні полярні напруги. Трудність аналізу полягає в тому, що частина як внутрішніх, так і зовнішніх невідомих можуть перебувати під символом диференціювання. Стартовою інформацією для даного формування виступають спільні диферентціальні рівняння системи внутрішніх і зовнішніх струмів і напруг.