Диференціальні рівняння нелінійного багатополюсного елемента

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Запропоновано метод формування нелінійних диференціальних рівнянь багатополюсного елемента, які пов’язують між собою його незалежні полюсні струми і незалежні полярні напруги. Трудність аналізу полягає в тому, що частина як внутрішніх, так і зовнішніх невідомих можуть перебувати під символом диференціювання. Стартовою інформацією для даного формування виступають спільні диферентціальні рівняння системи внутрішніх і зовнішніх струмів і напруг. Метод продемонстровано на випадку формування відповідних диференціальних рівнянь системи як такої, що утворена двополюсними елементами. Аналіз суттєво спрощується у випадку наявности внутрішніх D-вироджень системи або резистивних кіл.

  1. B.I. Blazhkevich, Fundamentals of the theory of linear electric circuits. K., 1964 (Ukrainian).
  2. L. O.Chua, Min-Lin Peng, Machine analysis of elec­tronic circuits (translated from Engl.), Moscow: "Mir", 1980 (Russian).
  3. V.Tchaban, Electromagnetic processes. ­– L .: "Space M", 2017 (Ukrainian)
  4. Tchaban V. Mathematical modeling in electrical engineering. – L.: T. Soroka’s Publishing House, 2010 (Ukrainian).
  5. Tchaban V. Fundamentals of the theory of transients of electromachine systems. – L .: "Higher school", 1980 (Russian)