energy shift in multiparticle interaction

Зміст постійного рівня енергії після взаємодії частинок з поляризуючими фононами

У цій роботі досліджується зсув енергетичного рівня частинки, що взаємодіє з поляризаційними фононами. Енергія частинки і частота фонона постійні - вони не залежать від хвильового вектора (квазіімпульсу) частинок. Показано, як зменшується енергетичний рівень залежно від електрон-фононної константи зв'язку та енергії фонона. У цій роботі використано метод діаграм Фейнмана та метод подвійної перестановки, що дозволило іденти-