Зміст постійного рівня енергії після взаємодії частинок з поляризуючими фононами

1
Національний університет "Львівська політехніка"

У цій роботі досліджується зсув енергетичного рівня частинки, що взаємодіє з поляризаційними фононами. Енергія частинки і частота фонона постійні - вони не залежать від хвильового вектора (квазіімпульсу) частинок. Показано, як зменшується енергетичний рівень залежно від електрон-фононної константи зв'язку та енергії фонона. У цій роботі використано метод діаграм Фейнмана та метод подвійної перестановки, що дозволило іденти-
фікувати подвійні перестановки, що відповідають діаграмам Фейнмана, без перетину фононних ліній. Ми перестановок, що відповідають виразам, які утворюють масовий оператор, та виявили спільні риси для DPs, що утворюють ряди для одного, двох і трьох фононних наближень.

 1. M.Tkach, Quasiparticles in geterosystems/ Quantum dots and wires, Yuriy Fedkovych Chernivtsi University, p.312, 2003 (in Ukrainian).
 2. C. Tovstyuk, “Electron energy in quantum dots with different configurations”, Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. 700, no. 1, pp.30-33, 2020.
  https://doi.org/10.1080/15421406.2020.1732549
 3. C. Tovstyuk, “Topologically distinct Feynman diagrams for mass operator in electron – phonon interaction”, Condensed Matter Physics, vol.12, no 2, pp. 225 – 239, 2009.
  https://doi.org/10.5488/CMP.12.2.225
 4. C. Tovstyuk, “The Polarizing Phonons Influence on the Energy Shift of Electrons in the quantum dots”, Proc. in 10th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2020), 2020, pp. 02TM08-1 – 02TM08-5, Nov. 9 – 132020.
  https://doi.org/10.1109/NAP51477.2020.9309650
 5. Ye. M. Lifshits and L.P. Pitayevskiy, Statistical Physics. Part 2, Moscow: Nauka, p. 448, 1978.
 6. A.A. Abrikosov, L.P.Gorkov, and I.E.Dzialoshinski, Methods of quantum field theory in statistical physics. Dover Publ., New York, (1975).
 7. C. Тovstyuk, “Mass operator of the interacting electrons in formalism of permutation group theory”, Int. J. of Modern Phys. B, vol. 24, no. 19, pp. 3735 – 3748, 2010.
  https://doi.org/10.1142/S0217979210056001 
 8. C.С. Tovstyuk, “Double permutation method of designing Feynman diagrams for mass  operator of interacting electrons,” AIP Conference Proceedings, Proc. of the 3rd conference “Statistical Physics: Modern trends and applications”, vol. 1198, pp.  185–195, 2009.
  https://doi.org/10.1063/1.3284414