обвинувачення; кримінальний процес; публічне (державне) обвинувачення; приватне обвинувачення; приватно-публічне обвинувачення; публічноприватне обвинувачення

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ОБВИНУВАЧЕННЯ В ДОКТРИНІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Розглянуто поняття і види обвинувачення у доктрині кримінального процесу. На початкових етапах становлення кримінального процесу переважали саме приватні засади. За радянських часів у кримінальному процесі розширилися засади публічності, що відповідно сприяло звуженню приватних начал. Після проголошення України незалежною державою відбулося переорієнтування на позицію пріоритетності інтересів людини, що дало поштовх до розширення приватних начал. Досліджуючи поняття “обвинувачення”, науковці розглядають його в двох значеннях – матеріальному та процесуальному.