forgery of documents

Проблеми дослідження документів під час розслідування злочинів у кредитно-фінансовій сфері

У статті досліджено проблемні питання дослідження документів у кредитно-фінансовій сфері. У матеріалі слідчої перевірки ознаки злочинної діяльності містяться головним чином у документах і роз’ясненнях осіб, а саме: актах перевірки, ревізії податкових органів, перевірки НБУ та внутрішніх ревізій банку (аудиту); бухгалтерських і фінансових документах, що містять сліди підробок тощо;  офіційних заявах керівництва банку, виписках потерпілих тощо.