Проблеми дослідження документів під час розслідування злочинів у кредитно-фінансовій сфері

2022;
: 129-132
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”

У статті досліджено проблемні питання дослідження документів у кредитно-фінансовій сфері. У матеріалі слідчої перевірки ознаки злочинної діяльності містяться головним чином у документах і роз’ясненнях осіб, а саме: актах перевірки, ревізії податкових органів, перевірки НБУ та внутрішніх ревізій банку (аудиту); бухгалтерських і фінансових документах, що містять сліди підробок тощо;  офіційних заявах керівництва банку, виписках потерпілих тощо.

Сучасний стан документообігу у кредитно-фінансовій сфері досяг такого рівня, коли рукописним способом виконується лише незначна кількість документів. Нині більшість документів виготовляється на знакодрукуючих пристроях, і єдиним «індивідуалізуючим» об’єктом останніх є підписи.

Під час вирішення ідентифікаційних задач трапляються випадки, коли експерт відмовляється від вирішення поставлених питань у випадках, коли підпис простий за своєю конструкцією, в ньому відсутні літери прізвища або імені виконавця, що може призвести до підробки таких підписів іншими особами. Висловлена думка щодо доцільності приділяти більше уваги ознакам, що відображають структурні характеристики рухів, зокрема ступеню натиску, ознакам, що відображають просторову орієнтацію підписів та рухів, якими вони виконуються.

Об’єктами криміналістичного дослідження документів повинні бути лише оригінали, в окремих випадках копії, що оформлені належним чином. Фотокопії, ксерокопії та інші копії можуть бути використані лише для пошуку оригіналів документів, з яких вони були виготовлені.

Особливістю розслідування злочинів у сфері економічних відносин є те, що основним матеріалом дослідження є документи під якими слід розуміти як цінні папери, бланки, рахунки, фактури, накладні, угоди, так і записи, чорнова бухгалтері, документи в електронному форматі.

1.Sysoeva L. A. (2005). Podpy`s` kak sredstvo zashhy`ty prav ly`chnosty`. [Signature as a means of protecting the rights of the individual]. Zashhy`ta y` bezopasnost`. # 2. [Elektronny`j resurs]. Rezhy`m dostupu: http:// www.npo-sm.ru / mag / 2054 html.

2.  Vorobej O. V., Melenevs`ka Z. S. (2006). Kry`minalisty`chne doslidzhennya pidpy`siv [Forensic examination of signatures]: posibny`k. Ky`yiv: Pul`sary`. 84 p.

3.  Moly`boga N. P. (2000). Pry`znaky`, y`spol`zuemыe pry` provedeny`y` pocherkovedchesky`x эksperty`z tekstov, podpy`sy` y` cy`frovыx zapy`sej [Features used in handwriting examinations of texts, signatures and digital records]: ucheb.-spravochnoe posoby`e. Ky`ev: NAVSU. 68 p.

4.  Biryukov V. V., Kovalenko V. V., Biryukova T. P., Koval`ov K. M. (2007). Kry`minalisty`chne dokumentoznavstvo [Forensic documentation]: prakt. posibny`k. Ky`yiv: PALY`VODA A. V., 2007. 332 p.

Baranyak V., Svidinska V. "Problems of research of documents during investigation of crimes in credit and financial sphere." https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-234-2022/problems-research-documents-during-investigation