transport modeling

Дослідження ефективності проєктних рішень при використанні транспортного моделювання

Одним із чинників, який призводить до збільшення рівня завантаження на вулично-дорожній мережі, є підвищення рівня автомобілізації у місті. За таких умов зростає кількість приватного транспорту на вулицях міст, затримок на підходах до перехресть та черг. Унаслідок цього проїзд перехрестя відбувається із затримкою, оскільки водії транспортних засобів змушені довше очікувати своєї черги. Для вирішення описаних  проблем під час реконструкції вулиці чи дороги запропоновано змінювати організацію дорожнього руху, кількість смуг руху та конфігурацію деяких перехресть.

Застосування байєсівських мереж для оцінки ймовірності пересадки на зупинці громадського транспорту

Оптимізація пересадок при функціонуванні громадського транспорту є одним з важливих компонентів підвищення якості перевезень. На сприйняття пересадки пасажиром впливає ряд чинників: від особистісних характеристик користувача транспортних послуг до параметрів маршрутної мережі, характеристик поїздки та дизайну пересадкових зупинок. Для пошуку взаємозв’язку між різними типами вхідних даних, які впливають на ймовірність виконання пересадки на зупинці, використано метод побудови Байєсівських мереж як один з ефективних методів розв’язання задач прогнозування складних систем.