fuzzy logic.

КВАЛІМЕТРИЧНА ОЦІНКА ЕКОСТЕМНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ В ПРОСТРОВО-ЧАСОВІЙ ГЕОСИСТЕМІ З ВИКОРИСТАННЯМ FUZZY LOGIC ТА QFD

В роботі запропоновано комплексний метод кваліметричного оцінювання послуг, які надаються різними постачальниками, і які, зазвичай, виражені характеристиками, що не мають кількісного представлення. Дослідженням передбачено застосування відомого методу розгортання функцій якості (Quality Function Deployment), розвиток якого полягає у можливості визначення коефіцієнтів вагомості технічних характеристик культурних екосистемних послуг для рекреації і туризму прострово-часової геосистеми.

APIARY MONITORING AND AUTOMATION IOT SYSTEM

A system of remote monitoring and automation apiary has been developed. This is a low-cost and scalable solution designed for deployment in distant rural areas. An unconventional solution is applying the industrial standard Modbus protocol to transfer data from the hives to a central server. This made it possible to reduce the cost of the system and standardize it. Monitoring the temperature and humidity inside the hives is important for analyzing the condition of bee colonies.