морфолін

Синтез нових 3-морфолілзаміщених похідних 4-арил-2-ариліміно-2,3-дигідротіазолу та їхня протизапальна та анальгетична активність

Нові похідні 4-арил-3-(морфолін-4-іл)-2-ариліміно-2,3-дигідротіазолу 1.1-1.16 були синтезовані за реакцією Ганча через конденсацію N-(морфолін-4-іл)-N’-арилтіосечовини з відповідними α-бромацетофенонами в спиртах. Синтезовані гідроброміди 1.1-1.8 утворились у формі кристалічних осадів при кип’ятінні реакційної суміші. Основи 1.9-1.16 отримали нейтралізацією відповідних гідробромідів розчином NH4OH. Запропоновано можливий механізм реакції на основі вивчення будови синтезованих сполук.