5-гідроксиметилфурфурол

Перетворення гексоз на природних і синтетичних цеолітах

Синтезовано ряд каталізаторів на основі синтетичних порошкоподібних цеолітів, природних українських клиноптилолітових і морденіт-клиноптилолітових порід. Активність і селективність приготованих зразків було по-рівняно в дегідратації глюкози та фруктози до 5-гідрокси-метилфурфуролу в середовищі диметилсульфоксиду.

Перетворення фруктози до 5-гідроксиметилфурфуролу на природних цеолітах Закарпаття

На основі природного цеоліту (Закарпатська обл.) синтезовано каталізатори в кальцій-лантан-амонійній формі, модифіковані парообробкою та деалюмінуванням етилендіамінтетраоцтовою кислотою. Зразки досліджено з використанням адсобрції/десорбції азоту, рентгенофазного, рентгенофлуоресцентного аналізу та ІЧ-спектроскопії з перетворенням Фур’є. Встановлено, що за температури 433 K вихід 5-гідроксиметилфурфуролу на модифікованих зразках становить 50 і 83 % за практично повної конверсії фруктози.