ВЗМО-НВМО

Дослідження гібридного органічно-неорганічного дигідрофосфату за допомогою поверхневого аналізу за хіршфельдом та квантово-хімічного аналізу

Ця робота присвячена вивченню органічно-неорганічного гібридного матеріалу, який був успішно отриманий кислотно-основною реакцією за кімнатної температури та структурно вивчений методом рентгенівської дифракції монокристалів. N-(Дициклопропілметиламіно)-4,5-дигідро-1,3-оксазолію дигідрофосфат [10-CN@DP] кристалізується в триклінній системі з просторовою групою P-1. Рентгено-структурний аналіз, підтверджений поверхневим аналізом кристалічної структури Хіршфельда, показує, що найбільший внесок у кристалічне упакування вносять H…H (63,3%), H…O/O…H (32,2%) і H… C/C…H (2,5%) контакти.

Дослідження та порівняння антиоксидантного потенціалу катехінів, які містяться в зеленому чаї: DFT дослідження

Для порівняння антиоксидантного потенціалу чотирьох основних катехінів, які містяться в зеленому чаї, застосовано DFT розрахунки. Детально досліджено термодинамічні параметри, пов’язані з трьома ключовими механізмами первинної антиоксидантної дії. Також досліджено молекулярні орбітальні енергії, абсолютну твердість, електронегативність та індекс електрофільності, які сприяють поглинанню радикалів. Потенціал поглинання радикалів кожної гідроксильної групи цих поліфенольних антиоксидантів досліджено незалежно.