state system

Державотворча ідеологія українських націоналістів у першій половині ХХ століття

Стаття присвячена питанням державного устрою, принципам та ідеології державного будівництва майбутньої Української держави в документах українських націоналістичних організацій та працях провідників ОУН у першій половині ХХ століття.

Автор зазначає, що перші напрацювання українських націоналістів щодо державотворення були окреслені ще на початку ХХ ст., зокрема С.Нижанківським на першому Конгресі українських націоналістів у 1929 р.  який окреслив основні етапи державного будівництва, від яких залежала і форма державного будівництва.