Державотворча ідеологія українських націоналістів у першій половині ХХ століття

2022;
: 5-12

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2...
Vasyliv S., Chaban Y. "State-forming ideology of ukrainian nationalists in the first half of the 20th century."

1
старший викладач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття присвячена питанням державного устрою, принципам та ідеології державного будівництва майбутньої Української держави в документах українських націоналістичних організацій та працях провідників ОУН у першій половині ХХ століття.

Автор зазначає, що перші напрацювання українських націоналістів щодо державотворення були окреслені ще на початку ХХ ст., зокрема С.Нижанківським на першому Конгресі українських націоналістів у 1929 р.  який окреслив основні етапи державного будівництва, від яких залежала і форма державного будівництва.

Воєнні реалії, рішення III Надзвичайного Великого збору ОУН (1943 р.) були тими факторами, що стимулювали український націоналізм «крайового зразка» набувати рис демократичності. Нововведенням у новій програмі бандерівців була теза, що «ідеалом нової суспільності є вільна людина», а майбутній політичний режим названо спочатку «новим ладом», пізніше в «Уточненнях і доповненнях до програмових постанов…» (1950 р.) – «демократичним ладом».

У статті проаналізовані також погляди на основи державотворення нової Української держави таких провідників та ідеологів ОУН як С. Бандера, П. Полтава, О. Дяків, П. Мірчук.

Автор наголошує, що одним з найважливіших питань, які визначали сутність державного режиму була проблема суспільної рівності громадян держави.  Ідеологи ОУН(б) вважали, що всі люди є рівними, коли йде мова про право на інтелектуальний та фізичний розвиток, здобуття освіти тощо, тобто український націоналізм, створював можливості розвитку усім громадянам і  не передбачав жодних необґрунтованих, незаслужених привілеїв. Усі групи ОУН(б) після війни задекларували, що суспільно-політичний устрій повинен бути побудований на демократичних засадах, що безперечно розвінчує штучно створені ворожою пропагандою міфи про засадничу абсолютну авторитарність і тоталітарність ОУН(б) та УПА

Автор вказує, що діяльність ОУН була не лише етапом збройної боротьби за незалежність України, а й черговим періодом розвитку суспільно-політичної, державно-правової думки України.

1. Smit E. D. (2004) Natsionalizm: teoriia, ideolohiia, istoriia. [Nationalism: theory, ideology, history]. K.: K.I.S., 2004. p. 69-70. [in Ukrainian]

2. OUN v svitli postanov Velykykh Zboriv, Konferentsii ta inshykh dokumentiv z borotby 1929-1953 rr. [OUN in the light of resolutions of Great Meetings, Conferences and other documents on the struggle of 1929-1953]. Vydannia Zakordonnykh Chastyn Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv, 1955. 372 p. [in Ukrainian]

3. Kas`yanov G. (2002). Do py`tannya pro ideologiyu Organizaciyi Ukrayins`ky`x Nacionalistiv [On the question of the ideology of the Organization of Ukrainian Nationalists]. Retrieved from: http://litopys.org.ua/kasian/kas2.htm

4. Utochnennia i dopovnennia do prohramovykh postanov Tretoho Nadzvychainoho Velykoho Zboru OUN (1950). [Clarifications and additions to the program resolutions of the Third Extraordinary Great Meeting of the OUN (1950)]. OUN v svitli postanov Velykykh Zboriv, Konferentsii ta inshykh dokumentiv z borotby 1929– 1955 r. Zbirka dokumentiv. Vydannia ZCh OUN. 1955. P. 99–112. [in Ukrainian]

5. Trofymovych V.  (2007) Derzhavotvorchi idei Provodu OUN v Ukraini (1940–1950). [State-building ideas of the OUN Branch in Ukraine (1940–1950)]. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh. Tsentr doslidzhen vyzvolnoho rukhu, Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy. Lviv, 2007. P. 301–311. [in Ukrainian]

6. Ukhach V.Z. (2016) Pytannia derzhavnosti v ideolohichnykh kontseptsiiakh i prohramnykh dokumentakh ukrainskykh natsionalistiv (30-40rr. ХХ st.). [The question of statehood in the ideological concepts and program documents of Ukrainian nationalists (30-40s of the XX century)]. Aktualni problemy pravoznavstva. 2016. Vypusk 1. P. 32-36. [in Ukrainian]

7. Ry`bak A. (2006). Evolyuciya poglyadiv diyachiv OUN 1940-1950-x rokiv na polity`chny`j rezhy`m majbutn`oyi ukrayins`koyi derzhavy` [The evolution of the views of OUN activists in the 1940s and 1950s on the political regime of the future Ukrainian state]. Ukrayins`ka nacional`na ideya: realiyi ta perspekty`vy` rozvy`tku: Zbirny`k naukovy`x pracz`. Nacional`ny`j universy`tet «L`vivs`ka politexnika». L`viv, Vy`p. 17. p.118-123. [in Ukrainian]

8. Bandera S. (1998) Do zasad nashoi vyzvolnoi polityky. Perspektyvy Ukrainskoi Revoliutsii: zbirka tvoriv. [To the foundations of our liberation policy. Prospects of the Ukrainian Revolution: a collection of works]. Drohobych. Vidrodzhennia, 1998. 656 p. [in Ukrainian]

9. Rybak A.  (2006) Stavlennia do demokratii u politychnii dumtsi OUN 1940-1950-kh rokiv. [Attitude to democracy in the political opinion of the OUN of the 1940-1950s]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Kyievo-Mohylianska Akademiia». Politychni nauky. Kyiv, Vydavnychyi dim „KMA”. 2006. 96p. Tom 57. P.37-43. [in Ukrainian]

10. Derevianko S. М. (2012) Ideia zaprovadzhennia priamoho narodovladdia u politychnii dumtsi ukrainskoho natsionalnoho rukhu (20-40-i roky ХХ stolittia). [The idea of introducing direct people's power in the political opinion of the Ukrainian national movement (20-40s of the 20th century)]. Panorama politolohichnykh studii. Nauk. visnyk Rivnenskoho derzh. humanitar. un-tu. Rivne, 2012. Vyp. 8. P. 121-127. [in Ukrainian]

11. Mirchuk P. (1955) Za chystotu pozytsii ukrainskoho vyzvolnoho rukhu. [For the purity of the positions of the Ukrainian liberation movement]. London-Miunkhen. Ukr. Vyzvolna Spilka, 1955. 184 p. [in Ukrainian]

12. Hai-Nyzhnyk P.P. (2015) «Tilky vpovni Suverenna Ukrainska Derzhava mozhe zabezpechyty ukrainskomu narodovi svobidne zhyttia» (yaku derzhavnu model prahla stvoryty OUN(b) u 1941–1943 rr.). ["Only a fully Sovereign Ukrainian State can ensure a free life for the Ukrainian people" (which state model the OUN(b) sought to create in 1941–1943)]. Hileia. 2015. Vyp. 97 (№ 6). P. 61–71. [in Ukrainian]

13. Derevinskyi V. (2016) Formuvannia osnov administratyvnoho ustroiu ta mistsevoho samovriaduvannia Ukrainskoi derzhavy na period natsionalno-vyzvolnoi viiny v instruktyvnykh materialakh OUN(b) ta UPA. [Formation of the foundations of the administrative system and local self-government of the Ukrainian state during the period of the National Liberation War in the instructional materials of the OUN(b) and UPA]. Treti Banderivski chytannia. «Viziia Ukrainskoi derzhavy v ideolohii ukrainskoho natsionalizmu»: zbirnyk materialiv. Kyiv – Ivano-Frankivsk, 2016. P.129-138. [in Ukrainian]

14. Hai-Nyzhnyk P. P. (2017) Samolehitymizatsiia OUN-r i vyznachennia modeli maibutnoi Ukrainskoi derzhavy na II Velykomu zbori OUN (kviten 1941 r.). [Self-legitimization of the OUN-r and determination of the model of the future Ukrainian state at the II Great Assembly of the OUN (April 1941)]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna. 2017. Vypusk 53. P. 286–310. [in Ukrainian]