дефект

Дослідження ізолюючих властивостей оксидних плівок, отриманих на сплаві ti6al4v у розчинах тартратної кислоти, методом електрохімічного декорування міддю

Представлені результати дослідження особливостей формування оксидних плівок на сплаві Ti6Al4V у розчинах тартратної кислоти. Показано, що характер формувальних залежностей сплаву обумовлюється анодною густиною струму. За  ja < 0,5 А•дм–2 суцільна оксидна плівка на поверхні сплаву не утворюється і задане значення кінцевої напруги на комірці не досягається. При підвищенні до  ja > 0,5 А•дм–2 формувальні залежності мають лінійний характер, що свідчить про утворення малопористих плівок.