Дослідження ізолюючих властивостей оксидних плівок, отриманих на сплаві ti6al4v у розчинах тартратної кислоти, методом електрохімічного декорування міддю

2021;
: cc. 526–535
1
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
2
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
3
National University of Civil Defense of Ukraine
4
National University of Civil Defense of Ukraine

Представлені результати дослідження особливостей формування оксидних плівок на сплаві Ti6Al4V у розчинах тартратної кислоти. Показано, що характер формувальних залежностей сплаву обумовлюється анодною густиною струму. За  ja < 0,5 А•дм–2 суцільна оксидна плівка на поверхні сплаву не утворюється і задане значення кінцевої напруги на комірці не досягається. При підвищенні до  ja > 0,5 А•дм–2 формувальні залежності мають лінійний характер, що свідчить про утворення малопористих плівок. Швидкість формування оксидної плівки за цих умов прямо пропорційна величині ja. Результатом електрохімічного окислення сплаву Ti6Al4V у тартратних розчинах є утворення інтерференційної-забарвлених оксидних плівок. Гранична товщина і колір оксидної плівки визначаються заданою напругою і не залежать від густини струму і концентрації електроліту. Ізолюючі властивості отриманих плівок досліджені внаслідок катодної поляризації оксидованих зразків у сульфатному електроліті міднення. Проведені дослідження дали можливість встановити, що електрохімічне осадження міді є зручним інструментом для виявлення дефектних ділянок оксидних плівок. Показано, що внаслідок особливостей кінетики відновлення йонів Cu2+ на оксидованому титані для дослідження ізолюючих властивостей плівок доцільно використовувати початкові ділянки поляризаційних залежностей, які відповідають ΔЕ = 0,2–0,25 В. Результати поляризаційних вимірювань дали можливість встановити, що очевидні залежності між густиною струму оксидування, концентрацією електроліту, кінцевим значенням напруги на комірці і поляризацією при відновленні йонів Cu2+ відсутні. Анодне включення зразків з обумовлює оборотне розчинення більшості острівців мідного осаду, що, імовірно, вказує на електронну провідність дефектів плівки. Отримані результати дають можливість проводити зміну параметрів електролізу у широкому діапазоні без значного впливу режиму оброблення металу Ti6Al4V на якість оксидних покриттів

 1. Chouirfa H., Bouloussa H., Migonney V. et al.: Acta Biomat., 2018, 83, 37. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2018.10.036
 2. Jorge J., Barão V., Delben J. et al.: J. Indian Prosthodont. Soc., 2013, 13, 71. https://doi.org/10.1007/s13191-012-0190-1
 3. Adya N., Alam M., Ravindranath T. et al.: J. Indian Prosthodont. Soc., 2005, 5, 126. https://doi.org/10.4103/0972-4052.17104
 4. Gugelmina S., Santosa L., Ponteb H. et al.: Mater. Res., 2015, 18, 3.
 5. Liu Z., Zhong X., Walton J. et al.: J. Electrochem. Soc., 2016, 163, E75. https://doi.org/10.1149/2.0181603jes
 6. Langklotz U., Noeske M., Schneider M.: Mater. Corros., 2018, 69, 1810160. https://doi.org/10.1002/maco.201810160
 7. Diamanti M., Ormellese M., Pedeferri M.: J. Exp. Nanosci., 2015, 10, 1285. https://doi.org/10.1080/17458080.2014.999261
 8. Arsov L., Mickova I.: J. Electrochem. Sci. Eng., 2015, 5, 221. https://doi.org/10.5599/jese.245
 9. Lamberti A.: Nanomaterials, 2018, 8, 325. https://doi.org/10.3390/nano8050325
 10. Pilipenko A., Pancheva H., Deineka V. et al.: EEJET, 2018, 3, 33. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.132521
 11. Ivashchenko M., Smirnova O., Kyselova S. et al.: EEJET, 2018, 5, 21. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.143793
 12. Concha O., Castañeda I., Guardian R. et al.: Int. J. Electrochem. Sci., 2015, 10, 6175.
 13. Benea L., Răvoiu A., Celis J.-P.: Biomater. Sci. Eng., 2019, 5, 5925. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.9b00626
 14. Liu C.-F., Lee T.-H., Liu J.-F. et al.: Sci. Rep., 2018, 8, 6623. https://doi.org/10.1038/s41598-018-24590-x
 15. Rodrigues A., Oliveira N., Santos M.: J. Mater. Sci.-Mater. M., 2015, 26, 1. https://doi.org/10.1007/s10856-014-5323-0
 16. Jimenez Cadena G., Eyraud M., Chassigneux C. et al.: Int. J. Nanotechnol, 2012, 9, 3. https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02656763/document
 17. Su Z., Zhang L., Jiang F. et al.: Prog. Nat. Sci.-Mater. Int., 2013, 23, 294. https://doi.org/10.1016/j.pnsc.2013.04.004
 18. Yang G., Ma D., Liu L. et al.: Chem. Eng. Trans., 2017, 59, 157. https://doi.org/10.3303/CET1759027
 19.  Assisa S., Wolynec S., Costa I.: Electrochimica Acta, 2006, 51, 1815. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2005.02.121
 20. Bouchemel H., Benchettara A.: Arab. J. Sci. Eng., 2014, 39, 139. https://doi.org/10.1007/s13369-013-0873-x
 21. Fekry A., El-Sherif R.: Electrochimica Acta, 2009, 54, 7280. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2009.07.047
 22. Kumar S., Narayanan T.: J. Dentistry, 2008, 36, 500. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2008.03.007
 23. Li J., Li S. J., Hao Y. L. et al.: Acta Biomater., 2014, 10, 2866. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2014.02.032
 24. Liu Z., Liu X., Donatus U., Thompson G.E. et al.: Int. J. Electrochem. Sci., 2014, 9, 3558.
 25. Milošev I., Blejan D., Varvara S. et al.: J. Appl. Electrochem., 2013, 43, 645. https://doi.org/10.1007/s10800-013-0552-3
 26. Rosalbino F., Macciò D., Scavino G. et al.: J. Mat. Sci.-Mater. M., 2012, 23, 865. https://doi.org/10.1007/s10856-012-4560-3
 27. Sazou D., Saltidou K., Pagitsas M.: Electrochimica Acta, 2012, 76, 48. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2012.04.158
 28. Wang J., Wang W., Wang C. et al.: Int. J. Hydr. Energy, 2012, 37, 12069. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.04.146
 29. Wu L., Liu J., Yu M. et al.: Int. J. Electrochem. Sci., 2014, 9, 5012.
 30. Łępicka M., Grądzka-Dahlke M., Sobolewski A.: Materialprufung, 2015, 57, 393. https://doi.org/10.3139/120.110725
 31. Singh A., Singh B., Wani M. et al.: Bull. Mat. Sci., 2013, 36, 931. https://doi.org/10.1007/s12034-013-0536-2
 32. Shevchenko G., Pilipenko A., Shkolnikova T. et al.: Proceed. 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Ukraine, Kyiv 2020, 216.
 33. Kahar Mr., Macwan A., Oza Ms. et al.: Int. J. Eng. Res. Appl., 2013, 3, 441.
 34. Aladjem A.: J. Mater. Sci., 1973, 8, 688. https://doi.org/10.1007/BF00561225
 35. Chang H., Choe B.-H., Lee J.: Mat. Sci. Eng. A, 2005, 409, 317. https://doi.org/10.1016/j.msea.2005.03.114
 36. Pancheva H., Reznichenko G., Miroshnichenko N. et al.: EEJET, 2017, 4, 59. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108908
 37. Pilipenko A., Maizelis A., Pancheva H. et al.: Chem. Chem. Technol., 2020, 14, 221. https://doi.org/10.23939/chcht14.02.221
 38. Pilipenko A., Pancheva H., Reznichenko G. et al.: EEJET, 2017, 1, 21. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.95989
 39. Diao R., Rong J., Wang X. et al.: Int. J. Electrochem. Sci., 2018, 13, 7765.
 40. Silchenko D., Pilipenko A., Pancheva H. et al.: EEJET, 2018, 4, 35. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.140554
 41. Aarão Reis F.: Condens. Matter Phys., 2017, 20, 1. https://doi.org/10.5488/CMP.20.33803