вуглецева нанотрубка

Адсорбція йонів Рb з оливних стічних вод за допомогою карбонової нанотрубки, модифікованої антрахіноном

Досліджено адсорбційні властивості модифікованої антрахіноном карбонової нанотрубки (AКТ) в оливних стічних водах, що містять йони Pb. Модифіковані адсорбенти були охарактеризовані за допомогою Фур'є спектроскопії та скануючої електронної мікроскопії. Дослідження адсорбції та регенерації проводилися в пакетному режимі, використовуючи ортогональний масив Taguchi (L16) для оптимізації експериментальних пробігів. Контрольованими чинниками були: рН розчину (А); дозування адсорбенту (В); тип адсорбенту (С); час контакту (D); температура (F).

Синтез та приготування екологічним і простим методом гідрофобної меламіно-формальдегідної піни, покритої внт для ефективного розділення нафта/вода

Представлено екологічний, простий і економічно ефективний метод заміни гідрофільної меламіноформальдегідної (MФ) піни на MФ-піну з покриттям гідрофобними вуглецевими нанотрубками (ВНТ) за допомогою процесу занурення. MФ-піну одержано з MФ-смоли, синтезованої в лабораторії реакцією конденсації між меламіном та формальдегідом за лужних умов з мольним співвідношенням меламіну до формальдегіду 1:3. Встановлено, що МФ-піна має структуру з відкритими порами із середнім діаметром 350 мкм, щільністю 25 кг•м-3 та пористістю 98 %.