Customer requirement

КВАЛІМЕТРИЧНА ОЦІНКА ЕКОСТЕМНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ В ПРОСТРОВО-ЧАСОВІЙ ГЕОСИСТЕМІ З ВИКОРИСТАННЯМ FUZZY LOGIC ТА QFD

В роботі запропоновано комплексний метод кваліметричного оцінювання послуг, які надаються різними постачальниками, і які, зазвичай, виражені характеристиками, що не мають кількісного представлення. Дослідженням передбачено застосування відомого методу розгортання функцій якості (Quality Function Deployment), розвиток якого полягає у можливості визначення коефіцієнтів вагомості технічних характеристик культурних екосистемних послуг для рекреації і туризму прострово-часової геосистеми.