architecture of public space

СОЦІАЛЬНИЙ КОНТАКТ, ЯК СКЛАДОВА ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ МІСТА

У статті розглянуто важливість соціального контакту в громадських просторах міст. Проаналізовано особливості соціальних контактів, які можуть виникати в громадських просторах міста та описано потребу у врахуванні складової соціального контакту на рівні з забезпеченням його функціонального наповнення. Як наслідок, визначено основні види соціального контакту в умовах урбаністичного середовища, а також розглянуто способи його забезпечення в громадських просторах міста.