СОЦІАЛЬНИЙ КОНТАКТ, ЯК СКЛАДОВА ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ МІСТА

Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

У статті розглянуто важливість соціального контакту в громадських просторах міст. Проаналізовано особливості соціальних контактів, які можуть виникати в громадських просторах міста та описано потребу у врахуванні складової соціального контакту на рівні з забезпеченням його функціонального наповнення. Як наслідок, визначено основні види соціального контакту в умовах урбаністичного середовища, а також розглянуто способи його забезпечення в громадських просторах міста.

Фещур Р., Соснова Н. (2020). Оцінювання планувальних рішень з розвитку громадського простору міста. Архітектура: випуск 2, номер 2: 193-203

Черкес Б. С., Федак А., Штендера А. (2019). Актуальні особливості функуціонування центрального громадського простору історичного міста-пам’ятки світової спадщини Юнеско. Архітектура: випуск 1, номер 2: 39-47 https://doi.org/10.23939/sa2019.02.039

Bill Hillier, Julienne Hanson. (2003). The social logic of space. New York: Cambridge University Press.

Camillo Sitte. (1945). The art of building cities. New York: Reinhold Publishing Corporation.

David G. Myers and Jean M. Twenge. (2016). Social Psychology, 12e. New York: McGraw-Hill Education.

Edward T. Hall (1959). The silent language. New York: Doubleday & Company Inc.

Jan Gehl. (2010). Cities for People. Washington: Island Press.

Jan Gehl. (2011). Life between buildings. Washington: Island Press.