електронні докази

Інформатизація цивільного судочинства як засіб реалізації принципу процесуальної економії

У статті на підставі комплексного системного аналізу розглянуто інформатизацію цивільного судочинства як засіб реалізації принципу процесуальної економії. Об'єктом дослідження є суспільні відносини у сфері відправлення правосуддя з правових спорів з використанням інформаційних технологій, з урахуванням потреб у цивілістичному процесі. Предметом роботи виступили норми матеріального та процесуального законодавства, судова практика, науково-правова доктрина, присвячена ролі принципу процесуальної економії.

Електронні докази - дієві інструменти доказування у кримінальному провадженні

Процес доказування здійснюється компетентними учасниками кримінального процесу з метою встановлення істини у кримінальному провадженні і є його вагомим складовим елементом. Доказування відбувається з дотриманням визначених законом порядку кримінального провадження загалом, виконання окремих процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, тобто у межах кримінальної процесуальної форми. Сучасна концепція кримінального процесу спрямована на встановлення додаткових гарантій дотримання прав його учасників на кожному етапі.