price level

Вплив факторів маркетингового середовища на розвиток роздрібної торгівлі в Україні

Досліджено вплив змін в окремих факторах маркетингового середовища на функціонування підприємств роздрібної торгівлі України. Встановлено, що на їх розвиток позитивно впливає культурне та науково-технічне середовище. Одночасно політичне середовище (політична нестабільність унаслідок військових дій в Україні), економічне середовище (зниження рівня доходів населення, інфляція, зниження ВВП), демографічне середовище (міграція населення, зменшення його чисельності) сьогодні дуже негативно впливають на функціонування підприємств роздрібної торгівлі.