Вплив факторів маркетингового середовища на розвиток роздрібної торгівлі в Україні

2023;
: cc. 50 - 59
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено вплив змін в окремих факторах маркетингового середовища на функціонування підприємств роздрібної торгівлі України. Встановлено, що на їх розвиток позитивно впливає культурне та науково-технічне середовище. Одночасно політичне середовище (політична нестабільність унаслідок військових дій в Україні), економічне середовище (зниження рівня доходів населення, інфляція, зниження ВВП), демографічне середовище (міграція населення, зменшення його чисельності) сьогодні дуже негативно впливають на функціонування підприємств роздрібної торгівлі.

 1. Анпілогов С., Гарафонова О. (2022). Особливості формування стратегічного потенціалу вітчизняної пивоварної галузі: тенденції змін та імплементація антикризових заходів. Modeling the development of the economic system. № 3. С. 8–19. DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2022-5-1
 2. Волкова Н. А. (2016). Аналіз стану роздрібної торгівлі України та напрямки її розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. В. 21. Ч. 2. С. 180–183. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/ Nvkhdu_en_2016_21(2)__46.pdf (дата звернення: 15.02.2023).
 3. Збитки рітейлерів України внаслідок воєнних дій склали щонайменше 50 млрд. грн. URL: https://rau.ua/novyni/zbitki-ritejleriv-ukraini/ (дата звернення: 14.02.2023).
 4. Карнаушенко А. С. (2019). Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку роздрібного товарообороту в Україні. Ефективна економіка. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/53.pdf. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.1.51 (дата звернення: 05.03.2023).
 5. Кашперська А. І. (2021). Ринок роздрібної торгівлі України: стан і тенденції розвитку. Бізнес Інформ. № 4. C. 120–127. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-4-120-127.
 6. Корпорація захисників: як найбільший фуд-ритейлер став символом стійкості українського бізнесу. URL: https://delo.ua/retail/korporaciya-zaxisnikiv-yak-naibilsii-fud-riteiler-stav-simvolom-stiikosti-ukrayinskogo- biznesu-410765/ (дата звернення: 10.03.2023).
 7. Марков Б. М. (2016). Розвиток роздрібної торгівлі: теоретичний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. В. 7. Ч. 2. С. 89–92. URL: https://cutt.ly/M4JdPez (дата звернення: 26.02.2023).
 8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.03.2023).
 9. Пашкуда Т. В., Афенді А. І. (2022). Напрями розвитку торгівлі в україні в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. № 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-73
 10. Полиці більше не пусті. Як працюють українські аптеки та магазини під час війни. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/31/685004/ (дата звернення: 11.03.2023).
 11. Проскурніна Н. В. (2018). Розвиток роздрібної торгівлі в умовах динамічної природи змін. Науковий вісник Ужгородського національного університету. В 22. Ч. 3. С. 34–38.
 12. Скільки статків втратили власники Епіцентр, АТБ, ЦУМ Київ, DCH та Амстор за три місяці війни. URL: https://www.ucsc.org.ua/skolko-sostoyaniya-poteryali-vladelczy-epiczentr-atb-czum-kiev-dch-i-amstor-za-tri- mesyacza-vojny/ (дата звернення: 14.03.2023).
 13. Скільки українців, які поїхали з країни через війну, планують повертатися — опитування. URL: https://suspilne.media/386273-skilki-ukrainciv-aki-poihali-z-kraini-cerez-vijnu-planuut-povertatisa-dodomu- opituvanna/ (дата звернення: 18.03.2023).
 14. Стадник В. В., Головчук Ю. О. (2019). Маркетингові підходи до аналізу чинників макросередовища в контексті економічної безпеки бізнес-стратегій підприємств туристичної індустрії. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 5. С. 224–232. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/ bitstream/123456789/8502/1/24.pdf (дата звернення: 20.03.2023).
 15. Старостіна А., Кравченко В. (2015). Маркетингові дослідження: визначення мети та практика розробки анкети (на прикладі ризиків споживачів на ринку вина). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В. 8 (173). С. 6–12. DOI: https://doi.org/ 10.17721/1728-2667.2015/173-8/1
 16. Статистика роздрібного товарообігу в Україні. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/ trade/retail/ (дата звернення: 24.01.2023).
 17. Шостак Р. EVA та Varus: Ми переглянули свої плани виходу на міжнародні ринки і спрямували прибуток на розвиток бізнесу в Україні. URL: https://rau.ua/personalii/ruslan-shostak-eva-ta-varus/ (дата звернення: 18.03.2023).
 18. Як війна вдарила по торгівлі та що зможуть купити українці в магазинах. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-61829345 (дата звернення: 20.03.2023).
 19. Як почувається бізнес під час війни. URL: https://suspilne.media/252189-ak-pocuvaetsa-biznes-pid-cas- vijni-rozpovidae-ekonomicnij-ekspert/ (дата звернення: 22.03.2023).