стартап-підприємництво

Діджиталізація як чинник швидкої інтернаціоналізації стартапів

У статті визначено сутність поняття «глобальні стартапи», досліджено вплив чинників на їх появу та швидке поширення у глобальній економіці. Авторами узагальнено підходи до трактування сутності процесів інтернаціоналізації та діджиталізації, досліджено їх вплив на глобальне стартап-підприємництво. Акцентовано увагу на важливості діджиталізації для ранньої інтернаціоналізації стартапів. На основі аналізування історій успіхів вітчизняних стартапів на світовому ринку вивчено умови та особливості появи глобальних стартапів українського походження.

Стартап-індустрія України в умовах глобалізації глобальних викликів

Досліджено особливості розвитку стартап-індустрії в Україні до повномасштабного російського вторгнення. Автори проаналізували вплив війни на стартап-індустрію України в умовах глобалізаційних викликів, виявили негативні, а також віднайшли позитивні наслідки впливу військово-політичних чинників. Результати дослідження за темою роботи дали змогу запропонувати можливі сценарії майбутнього розвитку вітчизняної стартап-діяльності, проаналізувати перспективи та напрями розвитку на- ціональної стартап-індустрії у післявоєнний період України.