Electrogravity

Theoretical justification of faraday's experimental law

So far, the fundamental laws of nature can only be obtained experimentally. Among them is Faraday's law of electromagnetic induction in mathema-tical representation as Maxwell's second law of the elec-tric field. Theoretically, it is impossible to obtain it on the basis of the laws of electrodynamics. Therefore, in the work, a bold attempt is made to theoretically obtain its analogue in the gravitational field, and then, on the basis of electromechanical analogies, to return to the electric field. What has been successfully done.

Теоретичне обґрунтування результатів вимірювання аномалії траєкторії космічних апаратів

Йдеться про сонячне прискорення космічних апаратів. Поширена думка про те, що класичні властивості фундаментальних законів статики можуть бути успішно використані в небесній механіці низьких швидкостей (v << c), спростовується, оскільки залучення релятивістських методів не покращує ситуацію через малість гравітомагнітного поля. Суть проблеми полягає в тому, що відомі класичні методи теорії руху оперують лише поперечною складовою вектора швидкості по відношенню до орієнтації радіус-вектора гравітаційної взаємодії.