Теоретичне обґрунтування результатів вимірювання аномалії траєкторії космічних апаратів

Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

Йдеться про сонячне прискорення космічних апаратів. Поширена думка про те, що класичні властивості фундаментальних законів статики можуть бути успішно використані в небесній механіці низьких швидкостей (v << c), спростовується, оскільки залучення релятивістських методів не покращує ситуацію через малість гравітомагнітного поля. Суть проблеми полягає в тому, що відомі класичні методи теорії руху оперують лише поперечною складовою вектора швидкості по відношенню до орієнтації радіус-вектора гравітаційної взаємодії. У статті введено в теорію руху поздовжню складову швидкости, ефект якої виявився на порядок більшим, ніж ефект поперечної. Що підтверджує практика експлуатації космічних апаратів.

[1] Tchaban V. Electrogravity: movement in an electric and gravitational field. – Lviv: "Space M", 2023. – 160 p. (ISBN 978-617-8055-50-9).

[2] Anderson, J. D.; Laing, P. A.; Lau, E. L.; Liu, A. S.; Nieto, M. M.; Turyshev, S. G. (1998). Indication, from Pioneer 10/11, Galileo, and Ulysses Data, of an Apparent Anomalous, Weak, Long-Range Acceleration. Physical Review Letters 81 (14): 2858–2861. https://journals.aps.org/prl/abstract/ 10.1103/PhysRevLett.81.2858

[3] S. G. Turyshev, V. T. Toth, G. Kinsella, Siu-Chun Lee, Shing M. Lok, J. Ellis. Support for the Thermal Origin of the Pioneer Anomaly // Physical Review Letters. – 2012. – 15 June (vol. 108, Iss. 24). — ISSN 0031-9007. https://arxiv.org/ abs/1204.2507

[4] Dittus, H. (2005). A Mission to Explore the Pioneer Anomaly. ESA Special Publication 588: 3–10. https://www. researchgate.net/publication/47503767_A_Mission_to_Explore _the_Pioneer_Anomaly

[5] Ruggiero M. L., Tartaglia A. Gravitomagnetic effects. Nuovo Cim. 117B (2002) 743—768. https://arxiv.org/abs/grqc/0207065

[6] Clark S.J., Tucker R.W. Gauge symmetry and gravitoelectromagnetism // Classical and Quantum Gravity: journal. – 2000. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0264- 9381/17/19/311

[7] M. Tajmar, F. Plesescu, B. Seifert, K. Marhold. Measurement of Gravitomagnetic and Acceleration Fields around Rotating Superconductors // AIP Conf.Proc.: journal. — 2006. — Vol. 880 (13 August). — P. 1071—1082. https://arxiv.org/abs/grqc/0610015

[8] Tchaban V. Radial Heliocentric Acceleration of Spacecraft of Movement. – Modern Methods for the Development of Science// I Intern. Scientific and Practical Conference, Haifa, Izrael (January 09-11, 2023), pp. 330-334. [9]. Tyson, Neil deGrasse; Goldsmith, Donald (2004). Origins: Fourteen Billion Years of Cosmic Evolution. W. W. Norton & Co, c. 84–85. https://nvdinfinity.files.wordpress. com/2015/10/tyson-neil-degrasse-origins-fourteen-billionyears-of-cosmic-evolution2.pdf