Additional solar acceleration of spacecraft

Теоретичне обґрунтування результатів вимірювання аномалії траєкторії космічних апаратів

Йдеться про сонячне прискорення космічних апаратів. Поширена думка про те, що класичні властивості фундаментальних законів статики можуть бути успішно використані в небесній механіці низьких швидкостей (v << c), спростовується, оскільки залучення релятивістських методів не покращує ситуацію через малість гравітомагнітного поля. Суть проблеми полягає в тому, що відомі класичні методи теорії руху оперують лише поперечною складовою вектора швидкості по відношенню до орієнтації радіус-вектора гравітаційної взаємодії.