цивільно-правовий захист.

Правова природа самозахисту в цивільному праві

У статті досліджуються актуальні питання правової природи самозахисту цивільних прав: наукові пiдходи до визначення поняття самозахисту, способи як елементи самозахисту, а також його форми. Розглядаються наукові дискусії з цього приводу, за результатами досліджень яких робляться висновки.