довговічність

Визначення довговічності дубльованої інформаційної системи із паралельним резервуванням на основі ациклічної марковської моделі

Для визначення показників довговічності систем зі структурним резервуванням запропоновано метод, який ґрунтується на застосуванні багатовимірних ациклічних марковських моделей. На основі запропонованого методу для дубльованої системи із паралельним резервуванням визначено гамма-процентний ресурс, інтенсивність відмов та ймовірність розподілу за відмовами.

Синтез і дослідження властивостей геополімерних матеріалів, одержаних з використанням місцевої природної сировини та промислових відходів

Описано синтез геополімерних матеріалів з використанням термомодифікованих глинистих порід Грузії та металургійного гранульованого доменного шлаку, а також дослідження їхніх фізико-механічних властивостей, довговічності та корозійної стійкості в агресивних розчинах. Використано методи хімічного, рентгенофазового, диференційно-термічного аналізу та сканувальної електронної мікроскопії.

ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВДОСКОНАЛЕННОГО ШНЕКОВОГО ПРЕСУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННОЇ ОЛІЇ

Постановка проблеми. За останні десятиліття значно зросло виробництво олійних культур і продуктів їх переробки. Рослинні олії виробляють в основному пресуванням масловмісної сировини на шнекових пресах. Під час роботи преса необхідно адаптувати режими його роботи до насіння окремих культур із забезпеченням можливості коригування певних параметрів роботи, які задані технологічно. призначення.