лінійний фрактал

Системи фрактальних алгоритмів в шифруванні-дешифруванні зображень з додатковим зашумленням

Запропоновано алгоритм застосування систем лінійних фрактальних перетворень до шифрування і дешифрування зображень з чітко виділеними контурами.

Proposed algorithm application of linear transformations for fractal encrypting and decrypting images with well-selected contours.