Системи фрактальних алгоритмів в шифруванні-дешифруванні зображень з додатковим зашумленням

2012;
: cc. 288 - 292
Authors: 

1І. Цмоць, 2А. Ковальчук, 1М. Ступень

Національний університет «Львівська політехніка»,
1кафедра автоматизованих систем управління
2кафедра інформаційних технологій видавничої справи

Запропоновано алгоритм застосування систем лінійних фрактальних перетворень до шифрування і дешифрування зображень з чітко виділеними контурами.

Proposed algorithm application of linear transformations for fractal encrypting and decrypting images with well-selected contours.

  1. Брюс Шнайер. Прикладная криптография. – М.: Триумф, 2003. – 815с.
  2. Б.Яне. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2007. – 583 с.
  3. Ю.М. Рашкевич, Д.Д. Пелешко, А.М. Ковальчук, М.З. Пелешко. Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень // Технічні вісті 2008/1(27), 2(28). С. 59 – 62.
  4. Y.Rashkevych, A.Kovalchuk, D.Peleshko, M.Kupchak. Stream Modification of RSA Algorithm For Image Coding with precize contour extraction. Proceedings of the X-th International Conference CADSM 2009. 24–28 February 2009, Lviv-Polyana, Ukraine. – P. 469–473.
  5. Фабрі Л., Ковальчук А., Ступень М. Застосування фрактальних алгоритмів для шифрування і дешифрування зображень // Комп’ютерні науки та інформаційні технології, № 672, 2010. – С.262–267.
  6. Фабрі Л., Ковальчук А., Ступень М. Шифрування і дешифрування зображень з використанням квадратичних фрактальних алгоритмів // Комп’ютерні науки та інформаційні технології, № 694, 2011. – С.180–184.