Аналіз розрахунку рівня обслуговування для пішоходів

https://doi.org/10.23939/tt2021.01.050
Надіслано: Січень 20, 2021
Прийнято: Квітень 26, 2021
1
MG Logistics Inc
2
Lviv Polytechnic National University

Розглянуто декілька методів оцінки якості роботи пішохідних об'єктів на основі рівня їх обслуговування. На сьогодні існує проблема, на скільки пішохідні шляхи відповідають рівню обслуговування. Оцінювання цього рівня є найпоширенішим методом визначення якості об'єктів, пов'язаних з пішохіднимм рухом. Місця, де існує значна ймовірність конфлікту між різними потоками, часто називають перетинами. Більше того, на таких перетинах, зокрема з складними дорожніми умовами та на яких присутній рух велосипедистів, автомобілів та інших транспортних засобів, учасники дорожнього руху стикаються зі складними ситуаціями, коли кожен з них повинен бути впевнений у власній безпеці та передбачати подальші дії і рішення інших користувачів. Розглядаються найпоширеніші та загальновизнані методи оцінювання рівня сервісу на пішохідних шляхах, зокрема: метод інструкції з пропускної здатності автомобільних доріг 2000 року, австралійський метод, метод якості поїздки, модель Ландіса та підхід спільного аналізу. Транспортні засоби, затримка сигналів та взаємодія пішоходів і велосипедистів, були визначені як основні чинники, що впливають на рівень сервісу пішоходів на переходах. Аналіз різних методів дозволяє оцінити та ідентифікувати рівень обслуговування та визначити характеристики, які можуть допомогти у вирішенні питань, що стосуються комфорту руху пішоходів. В окремих методах розглянуті принципи руху транспортних засобів та взаємодія їх з пішоходами. Інші методи у більшій мірі стосуються дизайну об'єктів пішохідного середовища, ніж фактичного руху пішоходів. Для формування повного розуміння методології визначення рівня обслуговування пішохідних об'єктів, потрібно аналізувати та порівнювати розрахункові показники, отримані різними методими.

1. Cepolina, E. M., Menichini, F., & Rojas, P. G. (2017) Pedestrian Level of Service: the Impact of Social Groups on Pedestrian Flow Characteristics Pedestrian Level of Service: the Impact of Social Groups on Pedestrian Flow Characteristics (in English) https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N4-839-848/050

2. Smothers, A., Thomas, J., Fang, W., Young, S., Morrissey, E. A., Beaver, M., & Melnick, H. (2021). Limiting barriers to exercise through the development of a faith-based community walking program. Journal of Interprofessional Education & Practice, 100428 (in English) https://doi.org/10.1016/j.xjep.2021.100428

3. Zuniga-Garcia, N., Ross, H. W., & Machemehl, R. B. (2018). Multimodal Level of Service Methodologies: Evaluation of the Multimodal Performance of Arterial Corridors. Transportation Research Record2672(15), 142-154 (in English) https://doi.org/10.1177/0361198118776112

4. Garau, C., & Pavan, V. M. (2018). Evaluating urban quality: Indicators and assessment tools for smart sustainable cities. Sustainability10(3), 575 (in English) https://doi.org/10.3390/su10030575

5. Ji, H., Peng, Y., & Ding, W. (2019). A Quantitative Study of Geometric Characteristics of Urban Space Based on the Correlation with Microclimate. Sustainability11(18), 4951 (in English) https://doi.org/10.3390/su11184951

6. Reul, J., Grube, T., & Stolten, D. (2021). Urban transportation at an inflection point: An analysis of potential influencing factors. Transportation Research Part D: Transport and Environment92, 102733 (in English) https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102733

7. Kadali, B. R., & Vedagiri, P. (2016). Review of pedestrian level of service: Perspective in developing countries. Transportation Research Record2581(1), 37-47 (in English) https://doi.org/10.3141/2581-05

8. Landis, B. W., Vattikuti, V. R., Ottenberg, R. M., McLeod, D. S., & Guttenplan, M. (2001). Modeling the roadside walking environment: pedestrian level of service. Transportation research record1773(1), 82-88 (in English) https://doi.org/10.3141/1773-10

9. Gallin, N. (2001). Quantifying pedestrian friendliness--guidelines for assessing pedestrian level of service. Road & Transport Research10(1), 47 (in English)

10. Guensler, R., Grossman, A., Frackelton, A., Elango, V., Xu, Y., Toth, C., ... & Sadana, R. (2015). Automated sidewalk quality and safety assessment system (No. FHWA-GA-15-1216). Georgia. Department of Transportation. Office of Research (in English)

11. Al-Khateeb, G. G. (2020). Highway Planning, Survey, and Design. CRC Press (in English) https://doi.org/10.1201/9780429054310

12. Banerjee, A., Maurya, A. K., & Lämmel, G. (2018). A review of pedestrian flow characteristics and level of service over different pedestrian facilities. Collective Dynamics3, 1-52 (in English) https://doi.org/10.17815/CD.2018.17

13. Naga Raju, S. (2015). Improving the efficiency of energy recovery systems of wheeled vehicles with electric drive. Mester’s thesis. Rourkela: National Institute of Technology (in English).

14. Raad, N., & Burke, M. (2017, November). Pedestrian Levels-of-Service tools: problems of conception, factor identification, measurement and usefulness. In 39th Australasian Transport Research Forum (ATRF 2017), Auckland , 27-29 (in English)

15. Peterson, S. J. (2020). The Transportation Research Board, 1920 – 2020: Everyone Interested Is Invited. Washington, DC: The National Academies Press (in English) https://doi.org/10.17226/25472

16. Maity, G., & Roy, S. K. (2018). Multiobjective transportation problem using fuzzy decision variable through multi-choice programming. Intelligent Transportation and Planning: Breakthroughs in Research and Practice, IGI Global, 866-882 (in English) https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5210-9.ch038

17. Cepolina, E. M., Menichini, F., & Rojas, P. G. (2018). Level of service of pedestrian facilities: Modelling human comfort perception in the evaluation of pedestrian behaviour patterns. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour58, 365-381 (in English) https://doi.org/10.1016/j.trf.2018.06.028

18. Nag, D., Goswami, A. K., Gupta, A., & Sen, J. (2020). Assessing urban sidewalk networks based on three constructs: a synthesis of pedestrian level of service literature. Transport reviews40(2), 204-240 (in English) https://doi.org/10.1080/01441647.2019.1703841

19. Hyndman R. and Athanasopoulos G. Forecasting: principles and practice. Retrieved from https:/OTexts.com/fpp2/ (in English)