Транспортні технології

Журнал створено у 2020 році у Національному університеті «Львівська політехніка». Періодичність видання двічі на рік. Випуск номерів журналу здійснюється англійською мовою. Журнал знаходиться у відкритому доступі. Включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б") відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №320 від 07.04.2022 р. (зі спеціальностей: 275 - Транспортні технології та 274 - Автомобільний транспорт).

У науковому журналі «Транспортні технології» наведено статті, які є результатами наукових досліджень пов’язаних з проблемами в галузі транспорту. У ньому передбачена така тематика публікацій:

 • Транспортне планування міст, управління дорожнім рухом і його безпека;
 • Логістика та попит на пасажирські і вантажні перевезення;
 • Психофізіологічні властивості водія та надійність його роботи;
 • Моделювання автотранспортних потоків та інтелектуальні транспортні системи;
 • Транспортні засоби та їх технічний сервіс;
 • Вплив транспортних потоків на екологічні характеристики довкілля.

 

Метою наукового видання є висвітлення актуальних проблем та науково-прикладних задач, які існують у різних галузях транспорту та напрямків їх розв’язання. До цього процесу залучені фахові представники вітчизняної та закордонної наукової та професійної спільноти.

Завданням наукового видання є:

 • обмін та вивчення сучасних досліджень між вітчизняними та закордонними вченими
 • залучення фахівців у галузі транспорту до актуальних проблем досліджень;
 • розширення наукового кругозору дослідників із профільних та суміжних галузей знань;
 • інформування широкого кола науковців та практиків, щодо існуючої проблематики в галузі транспорту;
 • поширення передового досвіду в галузі транспорту;
 • налагодження зв’язків між науковими і виробничими колективами;
 • залучення вчених і фахівців різних відомств до співпраці та кооперації щодо розв’язання актуальних проблем транспорту.