ПАМ'ЯТІ ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ, ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, ЗАСЛУЖЕНОГО ДІЯЧА НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ ГРИЦИКА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА (10.08.1941–12.06.2015 РР.)

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна