Тематика конференції

  • Ресурси природних вод та їх екологічний стан 
  • Гідротермальні та гідроенергетичні ресурси
  • Рекреаційно-бальнеологічний потенціал  Карпатського регіону
  • Водопостачання та проблеми раціонального використання прісних вод
  • Вплив атомних і теплових електростанцій на поверхневі та підземні води
  • Сучасні методи і технології очищення та утилізації стічних вод
  • Сучасні технології питної води
  • Сучасні методи водопідготовки для промислових виробництв
  • Проблеми охорони транскордонних водних басейнів
  • Інтеграція досліджень природних вод до  пріоритетів Європейського Союзу