Роман Рожанківський

Національний університет "Львівська політехніка"

Народився 19 червня 1935 р. у Львові, у відомій інтелігентній галицькій родині. 1951 року закінчив СШ № 8 м. Львова й того ж року вступив на радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту, який закінчив 1956 року. За спеціальністю інженер-електрик, працював у Фізико-технічному інституті АН УРСР, різних науково-дослідних установах у сфері автоматизації проектування радіоелектронної апаратури. 1965 року захистив дисертацію на ступінь кандидата технічних наук. Останні роки його життя нерозривно пов’язані з діяльністю Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології, де від 1993 року був секретарем, а у 1998–2010 рр. відповідальним секретарем. Був розробником та експертом проектів термінологічних стандартів України (ДСТУ). Оволодів мистецтвом дослідження систем понять і виконання експертиз проєктів термінологічних стандартів на дотримання логіко-семантичних і мовних вимог.

Активно працював також як лексикограф, укладач і рецензент словників. Входив у склад Науково-технічної комісії (НТК) з питань термінології при Держстандарті України. Є автором понад 90 наукових праць (у тому числі більше 30 з термінології).Тривалий час був ученим секретарем міжнародних термінологічних конференцій «Проблеми української термінології СловоСвіт» та членом редколегії Вісника «Проблеми української термінології» НУ «Львівська політехніка».

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House