Volume 6, Number 1, 2019

In this issue

(11 articles)
Galyna Zakcharchyn, Nadiya Lyubomudrova
pp. 30 - 35
Liana Chernobay, Viktoriia Adamyk, Sviatoslav Malibroda
pp. 47 - 69
Olha Melnyk, Marta Adamiv, Iryna Kots
pp. 81 - 87
Nadiia Kubrak, Natalia Kuzo, Natalia Kosar
pp. 104 - 113
Ihor Alieksieiev, Andriana Mazur, Anatoliy Moroz
pp. 114 - 123
Vasyl Kozyk, Khrystyna Zalutska , V. Zalutskiy
pp. 124 - 130