Volume 46, 1988

In this issue

(27 articles)
Iu.P. Deineka, N. F. Shapiro
18-23
G.O. Parhomenko, V. A. Baranovski, V. A. Shevchenko
118-127